Monday, December 13, 2010

Från ett obegripligt mål till ett annat

Försöker nu att sätta mig in i  den nya kursen Naturkunskap 1a1, i hopp om att den ska vara mer konkret än Naturkunskap A och här citerar jag delar av det centrala innehållet:


Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 
Naturvetenskapliga aspekter på och normkritisk reflektion över människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Jag fattar ingenting, det här är ju antingen bara lös flummig diskussion eller ska 50p-kursen lösa hela världsproblemen? Vad ska jag ha för typ av material i kursen? Och hur ska det bli med bedömningen?I Naturkunskap A finns det ett mål som säger att eleven ska

kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande ståndpunkter inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans strålningsmiljö.

Jag har aldrig förstått vad den som skrev det här målet tänkte på. Kanske mobiltelefoner? Tolkar jag det fritt så kan det betyda att man ska lära sig se skillnad på objektiva fakta och ställningstagande. Men jag är glad att målet försvinner i GY11, så slipper jag irritera mig mer på formuleringen.


Idag har jag istället börjat att spåna på vad kurserna i de nya naturkunskapskurserna kan innehålla och därav min frustation över målen. Mycket går att återanvända från Naturkunskap A och B. Sexuell hälsa är dock nytt och där har jag efter lite letande hittat sidan http://www.umo.se/

1 comment:

cwasteson said...

Lycka till! Jag är glad över att jag inte ska hinna med detta på 50 p! (eftersom jag inte undervisar i ämnet)

I och för sig är det illa nog att försöka hinna med mina kursmål för svenska och historia, men det tar vi en annan gång ...