Wednesday, May 4, 2011

Ännu ett skäl att gilla tulpaner

Tulpanerna i mitt kök

Om du ska ha en lektion med mikroskopering och vill titta på något som syns klart och tydligt i mikroskopet, välj att studera klyvöppningar hos ett tulpanblad. Det är enkelt att fixa till ett preparat och klyvöppningarna och dess slutarceller syns skarpt.

"Klyvöppningar (stomata) är mikroskopiskt små öppningar (porer) som finns på växternas blad, framför allt på undersidan. Klyvöppningarnas funktion är att reglera hur snabbt bladet utbyter gas med omgivningen. Varje por har två specialiserade celler som kontrollerar öppningens storlek. Ur den luft som kommer in genom poren kan bladet utvinna koldioxid som används vid fotosyntes och/eller syrgas som används vid cellandning. Överskott av syrgas eller koldioxid (beroende på process) lämnar bladet med den luft som går ut genom klyvöppningen. I denna gas finns också vattenånga som avdunstat från vattnet inne i bladet (transpiration)." http://sv.wikipedia.org/wiki/Klyvöppningar (2011-05-04)
Gör så här:

1. Tag ett tulpanblad
2. Riv försiktigt ett litet hack i bladet
3. Notera den tunna färglösa hinnan (bild) på undersidan av tulpanbladet (epidermis=ett enda lager med celler)
4. Riv loss en liten bit av det tunna hinnan
5. Bred ut den på ett objektglas med en droppe destillerat vatten och placera ett objektglas över.
6. Titta i mikroskop

Eget foto


Photo credit: Peter Halasz cc (by-nc-sa)

Monocot Epidermis by Blueridges Kitties cc (by-nc-sa)
Det syns mycket tydligare i mikroskopet än på bilderna ovan..

Lär mer om klyvöppningar i den här pedagogiska filmen.

(klyvöppning=stomata)

No comments: