Saturday, May 21, 2011

Är alltihop ett enda stort SPEL när allt kommer omkring?

I det här intressanta klippet påstås att hela livet håller på att spelifieras.Belöningssystem är känt sedan länge inom utbildning och särskilt som en pedaogisk metod vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Belöningssystem är en form av kraftigare förstärkning av önskvärt beteende än enbart uppmuntran och beröm. Belöningar kan vara både materiella och i form av förmåner och trevliga aktiviteter. Man kan göra ett system där barnet får samla poäng som leder till belöningar. Definiera ett eller ett par beteenden som du vill se mer av. Välj sådant som barnet kan lyckas med. Bestäm vilken typ av belöningar som ska användas och vilken tid på dagen barnet ska få belöningarna. För att belöningarna verkligen ska fungera motivationsstärkande är det viktigt att det är sådant som barnet verkligen uppskattar. (http://www.lul.se/templates/page____3645.aspx 2011-05-22)

Det finns forskning som varnar för belöningssystem och hellre vill lyfta fram den inre motivationen, se till exempel den här artikeln eller den här filmen:

När jag läser  texterna och tittar på filmerna drar jag följande slutsatser när det gäller skolan:


  •  att i skolan har vi nytta av effektiva yttre belöningssystem när vi vill uppmuntra enkelt, mekaniskt beteende VILKET VERKLIGEN BEHÖVS!!! träna in saker, öva in beteenden , goda rutiner, studieteknik, komma i tid, lära sig grundläggande utantillkunskaper, stå ut med tålamodskrävande och traggliga men nyttiga aktiviteter. Sådant som kanske tas för givet men som inte är det.

  • att vi i skolan också måste använda andra sätt än yttre belöningssystem när vi vill jobba med kreativitet och större projekt, tankekrävande problemlösning och jag kommer då att tänka på coaching, nätverkande event, formativ bedömning, självreflektion, diskussion, att producera det man skapat (vilket väl också har med belöningssystem att göra och då tänker jag på hjärnans eget belöningssystem i form av signalsubstanser).

  • att det inte finns någon motsättning mellan den första och andra punkten, utan att de kompletterar varandra eftersom båda sakerna behövs i skolan och att lärare måste vara duktiga på att avgöra när det ena eller det andra behövs .

  • att det verkar vara helt fel metod att ge lärare löfte om projektpengar (ytttre belöningssystem) för att skapa något nytt och kreativt inom ett område. Helt rätt verkar istället vara att ge kompetenta lärare resurser och ramar såsom tid och teknisk utrustning och sedan följa processen och se vad det blir för något.Tror du på yttre eller inre motivation eller både och? Rösta här:
Inre eller yttre motivation i skolan?
Inre
Yttre
Inre och yttre men mest yttre
Inre och yttre men mest inre
Lika delar yttre och inre


  
pollcode.com free polls


Jag läste också den här blogposten på temat gamification och fick lust att pröva att göra Naturkunskap A gamified (spelifierad är kanske den svenska översättningen) och här på bilden syns resultatet. Det går numera  alltså att erövra olika badges genom att vara en flitig användare av den webbaserade kursplaneringen i Naturkunskap A. Finast av allt är  då att kamma hem pokalen Hall of Fame.

Det går också att checka in när man besöker sidan om man vill skryta med att man varit där :-)


No comments: