Saturday, May 14, 2011

Nu ångrar jag mig

Förra veckan intervjuades jag via Skype av Mohsen från Finland som forskar inom utbildningsteknologi. Det handlade om mitt deltagande i MOOC-kurserna PLENK2010 och CCK11 och allmänt om sociala medier. Vad hade jag lärt mig genom dessa kurser, frågade han bland annat och svarade att jag till exempel har lärt mig att använda twitter samt om digital identitet och personligt nätverk samt förstås om konnektivism.

Sen kom frågan om jag trodde att det skulle fungera med MOOC i ett naturvetenskapligt ämne som till exempel kemi. Jag sa direkt nej med motiveringen att för att kunna diskutera kemi så måste man ha grunder, ett språk med de naturvetenskapliga begreppen och en grundläggande förståelse för ämnet först.

Men nu funderar jag en gång till. Visst vore det vid närmare eftertanke en bra idé med en mer naturvetenskapligt inriktad MOOC. Men inte i ett traditionellt ämne, såsom biologi, kemi eller fysik tror jag, för då blir man så låst i sina tankar samt att  dessa skolämnen inte direkt ligger i topp när det gäller allmänhetens intresse.

Utan istället om något tvärvetenskapligt/mera vardagligt/problemslösningsinriktat som till exempel

  • Vindkraft 
  • Antibiotikaanvändning
  • Solenergi
  • Återvinning av hushållsavfall
  • Miljömålen
  • Konditionsträning
  • Skräp i naturen

I dessa fall, skulle jag tro, blir det värdefullt med den mångfald i förkunskaper och intresseområden som blir vid en MOOC. Jag skulle gärna delta själv i en sådan iallafall. Ett exempel på problemlösning där helt olika kunskapsområden samverkade var när man byggde en kuvös som kunde repareras på bilverkstäder.

Sverige har naturvetenskaplig forskning och ligger långt fram när det gäller innovationsförmåga, kanske är det just ett av universiteten här som bör anordna en global naturvetenskapligt inriktad MOOC?


No comments: