Saturday, January 29, 2011

Ett sätt att ta tillvara den tysta lärarkompetensen och minska alienation?

alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet. (http://www.ne.se/alienation, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-01-29)

Vi har detta år en kurs som heter Livskunskap. I den kursen kan vi inkludera

1. Det som vi tycker är viktigt att kunna för just våra elever.
2. Det som just våra elever tycker är viktigt att lära sig.
3. Praktiska grejer som behöver göras. (Nu i veckan kommer det besök till vår verksamhet. De vill lära sig om Flexibelt Lärande. Eleverna och vi hjälps åt att organisera detta besök som en del i kursen).

Det är bra med en sådan här relativt "fri" kurs.

Jag skulle verkligen vilja att 100 poäng (eller fler) av alla 2500 poäng som ska läsas i GY11, överläts helt åt dem som jobbar på golvet (lärare och annan personal som jobbar nära eleverna) och eleverna själva att forma och fylla med innehåll.


Det ploppar kontinuerligt upp viktiga saker som stoppas in i livskunskapskursen. Den är inte svår att fylla med innehåll. Det kan till exempel vara strategier för att hålla ordning eller komma i tid, studieteknik, organisera teambuilding, planera sina studier, skapa nätverk eller diskutera livssituationer och framtidsplaner.


Och man blir liksom mera angelägen om att skapa ett relevant innehåll och en bra struktur för kursen om man inte kan gömma sig bakom eller skylla på skolverkets mål.

No comments: