Saturday, January 15, 2011

Sista lektionen igår ägnade vi åt sociala medier

det visade sig att det skiljer sig mycket hur eleverna använder sig av dessa. En elev som berättade om och visade Facebook hade över 900 vänner där. Jag blev lite chockad men förstod senare att det inte var något extremfall. Det finns fler unga som har så många facebookvänner. Vissa andra är dock inte ens med på Facebook. Ingen av eleverna hade använt sig av Twitter, RSS-läsare eller LinkedIn men däremot av blogg.
Jag försökte verkligen få fram nyttan (som jag tycker) med RSS-läsare genom att bland annat visa den här filmen men lyckades nog inte riktigt.

Tilläggas kan att 45 minuter var väldigt lite tid. Det hade varit lagom att bara diskutera Facebook på den tiden. Det fanns många frågor och funderingar kring ämnet sociala medier. Detta ämne togs upp inom ramen för kursen livskunskap. Jag vet inte i vilken kurs det annars skulle bli av.

How many Facebook friends do my Facebook friends have? by Porter Novelli Global cc (by-sa)

No comments: